Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

Informacje ogólne

Witamy na stronie granit-strzelin.pl

Poniżej znajdują się warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej granit-strzelin.pl, zarówno przez użytkowników zarejestrowanych jak i gości. Prosimy o zapoznanie się z treścią tych warunków przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz treść jej warunków i zobowiązujesz się do ich przestrzegania, w przeciwnym wypadku zaleca jej opuszczenie.

O nas

Właścicielem i zarządzającym stroną internetową granit-strzelin.pl jest: TKS GRANIT Strzelin.

Korzystanie ze strony internetowej

Wyrażamy zgodę na korzystanie z naszej strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do jej zamknięcia lub zmiany jej zawartości w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie nazwy użytkowników, loginy, hasła oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne i nie przekazywać ich osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia braku zachowania poufności tych danych, możemy zablokować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym loginy i hasła.

Z naszej strony internetowej należy korzystać zgodnie z obowiązującym prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia tych zasad, możemy zawiesić prawo użytkowania strony lub całkowicie je wyłączyć.

Mimo częstych aktualizacji strony i wprowadzanych na niej zmianach, materiały na stronie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy edytorskie. W związku z tym wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z informacjami prezentowanymi na na naszej stronie.

Przestrzegamy naszej polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności pod linkiem: Polityka prywatności.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych, a podając informacje potwierdzasz iż są one prawdziwe.

Prawo własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem własności intelektualnych na stronie (np. tekstów i projektów graficznych) oraz innych materiałów zamieszczonych na stronie i są one chronione prawem autorskim.

Zdjęcia, grafiki i filmy nie będące naszą własnością intelektualną są prezentowane na stronie internetowej granit-strzelin.pl jako prawo cytatu w myśl art. 29 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 z późn. zm.).

Możesz wydrukować i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych z wyłączeniem użytku komercyjnego nie zmieniając niczego. Nie jest dozwolone używanie zdjęć, grafik, ilustracji, plików wideo i audio oddzielnie od tekstu na stronie, który jest z nimi związany.

Naruszając te warunki, tracisz prawo do korzystania z naszej strony, a wszystkie wykonane kopie musisz zniszczyć.

Odpowiedzialność prawna wobec użytkowników

Nie gwarantujemy dokładności materiałów prezentowanych na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności w szczególności za:

  • straty wynikające z korzystania z naszej strony,
  • utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności,

Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.

Nie wykluczamy prawnej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

Przestępstwa komputerowe

Wykonując czynności, które są przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym, a do odpowiednich władz prześlemy zgłoszenie, podając tożsamość lub dane pozwalające na identyfikację.

Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, robaka, trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.

Zabronione są próby uzyskania dostępu do zaplecza naszej strony internetowej, serwera lub bazy danych z nią połączonej ani też przeprowadzanie ataków hakerskich.

Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny

Łącza do naszej witryny

Użytkownik ma prawo podać prawidłowy link do naszej strony głównej, jeśli zawartość jego witryny spełnia zasady naszej polityki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia tego uprawnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Zabronione jest sugerowanie poparcia z naszej strony lub związku z nami, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Linki wychodzące

Łącza odsyłające z naszej strony do innych stron internetowych, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Z tytułu użytkowania oraz przeglądania innych stron internetowych i poniesionych strat odpowiedzialności nie ponosimy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania strony. Obowiązkiem odwiedzającego jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są wiążące.

Znak towarowy

TKS GRANIT Strzelin.
Logo TKS GRANIT Strzelin

 

Rozstrzyganie sporów

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej tu określone oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z określonych tu Warunków i zasad korzystania ze strony internetowej lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, przesyłając wiadomość na adres:

Powiązane artykuły

Regulamin klubu