Zarząd TKS GRANIT Strzelin

Zarząd TKS GRANIT Strzelin kadencji 2019-2023

W dniu 28 czerwca 2019 roku podczas walnego zgromadzenia członków klubu TKS GRANIT Strzelin dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2019-2023: prezesa zarządu, członków zarządu i członków komisji rewizyjnej.

Zarząd

Prezes Zarządu

Alicja Tosik

Członek Zarządu

Marek Korzyński

Członek Zarządu

Marek Muszyński

Członek Zarządu

Cezary Pudlis

Członek Zarządu

Zbigniew Sobków

Członek Zarządu

Dariusz Wagner

Członek Zarządu

Leokadia Zielonka

Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Chudak

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Humelt

Członek Komisji Rewizyjnej

Marzena Głazowska