Zarząd TKS GRANIT Strzelin

Zarząd TKS GRANIT Strzelin

W dniu 26. czerwca 2015 roku podczas walnego zgromadzenia członków klubu TKS GRANIT Strzelin dokonano wyboru nowych władz: prezesa zarządu, członków zarządu i członków komisji rewizyjnej.

ZARZĄD TKS GRANIT STRZELIN

Marek Korzyński
Marek Korzyński
prezes zarządu
Zbigniew Sobków
Zbigniew Sobków
wiceprezes ds.finansowych
Cezary Pudlis
Cezary Pudlis
wiceprezes ds.sportowych

Leokadia Zielonka

sekretarz

Marek Muszyński

Kierownik klubu

Dariusz Wagner

przewodniczący rady sponsorów

Krzysztof Szczegielniak

członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA TKS GRANIT STRZELIN

Jacek Mikołajek

przewodniczący komisji

Beata Betlewicz

członkini komisji rewizyjnej

Marzena Głazowska

członkini komisji rewizyjnej

DANE REJESTROWE I ADRES DO KORESPONDENCJI

DANE REJESTROWE

TKS GRANIT Strzelin,

ul.Okrzei 14,

57-100 Strzelin

NIP: 914-10-30-284

REGON: 006332714 | KRS: 0000064163

ADRES KORESPONDENCYJNY

TKS GRANIT Strzelin,

ul.Górnicza 5,

57-100 Strzelin