Image

Wznowienie treningów

Procedury postępowania podczas treningów w TKS GRANIT Strzelin w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz.U. z dn. 16 maja 2020 r. poz. 878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 1. Członkowie TKS GRANIT Strzelin od dnia 25 maja 2020 r. aż do odwołania mogą korzystać z sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie oraz sali nr 19, korytarza i sanitariatów.

 2. Sala gimnastyczna może być wykorzystana w czasie pandemii jedynie do ściśle określonych zajęć treningowych.

 3. Wejście na teren szkoły odbywać się będzie tylko od strony parkingu.

 4. Zaraz po wejściu do budynku każdy wchodzący obowiązkowo musi dokonać dezynfekcji rąk preparatem przygotowanym przy wejściu.

 5. Na korytarzu wszyscy uczestniczący w treningach zmieniają obuwie na sportowe. Obuwie dzienne należy ustawić w wyznaczonych boksach.

 6. Zawodnicy przychodzą na zajęcia treningowe w stroju sportowym.

 7. Każdy uczestnik treningu obowiązkowo musi posiadać swój sprzęt i stój sportowy.

 8. Rzeczy osobiste zawodnicy zostawiają w pomieszczeniu łącznikowym między salą gimnastyczną a wc, w wyznaczonych boksach w odległości 2m od innych uczestników treningu.

 9. Treningi poszczególnych grup odbywać się będą w następujący sposób:
  • I grupa od godz. 16:00 do 17:45 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek,
  • II grupa od godz. 18:00 do 19:45 – wtorek i czwartek

 10. 15 minutowa przerwa przeznaczona jest na dezynfekcję i opuszczenie budynku po zajęciach.

 11. Każdy z uczestników treningów obowiązany jest do wypełnienia ankietę (załącznik nr 1) o swoim stanie zdrowia. W imieniu dzieci i młodzieży takie ankiety wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie.

 12. Stoły do tenisa, piłeczki oraz inny sprzęt sportowy po zajęciach dezynfekujemy i pozostawiamy na sali gimnastycznej.

 1. Podczas treningu na obiekcie nie może przebywać inna osoba (rodzice, opiekunowie, koledzy). Po wejściu uczestników treningu do budynku wejście zostanie zamknięte.
 2. Trenerzy zobowiązani są do wcześniejszego przygotowania listy imiennej zawodników każdego z treningów.
 3. Na sali gimnastycznej może przebywać 12 zawodników + 1 trener.
 4. Uczestnicy treningów obowiązani są do zgłaszania trenerowi wszelkich niedyspozycji zdrowotnych.
 5. Wszyscy uczestnicy zajęć tenisa stołowego zobowiązują się do przestrzegania ładu i porządku na sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach udostępnionych.
 6. Wszyscy uczestnicy zajęć treningowych wyrażają zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na sale sportową.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
(-) Alicja Tosik

Załącznik nr 1

Zajęcia treningowe w warunkach halowych są obciążone zwiększoną emisją czynników potencjalnie chorobotwórczych. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trosce o bezpieczeństwo naszych zawodników oraz trenerów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie.

Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.

UWAGA:
Rodzic lub opiekun wypełnia wszystkie pola formularza.
Osoba pełnoletnia pomija pierwsze pole, tzn.: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna